MÁY CHỦ MỚI XÀ KIẾM 10 - KHAI MỞ 14H NGÀY25/11/2015